Từ 15.4, dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF

HOÀNG VY |

Thông tin này được Tổng cục Thuế chính thức phát đi tại Công văn 965/TCT-CNTT ngày 20.3.2015, đề nghị các doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 15.4 thực hiện khai thuế qua mạng theo định XML dừng khai thuế theo định dạng PDF. Tổng cục Thuế cho biết thêm sau một thời gian thử nghiệm việc chuyển đổi định dạng PDF sang định dạng XML đã giúp giảm tải khai thuế trong thời gian cao điểm, đồng thời dữ liệu của doanh nghiệp khi chuyển đổi sang định dạng XML được đảm bảo chính xác, an toàn bảo mật hơn.

HOÀNG VY