Từ ngày 15.4.2015, dừng việc khai thuế qua mạng theo định dạng PDF

V.D |

Tổng cục Thuế đã triển khai xong giải pháp chuyển đổi định dạng hồ sơ khai thuế qua mạng từ định dạng PDF sang định dạng XML nhằm hạn chế tình trạng quá tải nghẽn mạng khi doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng trong thời gian cao điểm, khi chuyển đổi sang định dạng XML dữ liệu của doanh nghiệp được đảm bảo chính xác, an toàn và bảo mật hơn so với định dạng PDF.

Cơ quan thuế sẽ dừng việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF bắt đầu từ ngày 15.4.2015, đề nghị các doanh nghiệp chuyển sang thực hiện khai thuế qua mạng theo định dạng XML.

V.D