Từ ngày 1.7, thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế mới đây đã có Công văn số 2357/TCT-CS chỉ đạo cục thuế các địa phương khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị để thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu, cơ quan thuế triển khai thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện kể từ ngày 1.7.2016. Chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng, sở hữu xe máy điện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải làm thủ tục kê khai, nộp lệ phí trước bạ với cơ quan thuế.

    Cục thuế khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe máy điện thuộc diện phải chịu lệ phí trước bạ trình UBND tỉnh/thành phố ban hành giá lệ phí trước bạ để có căn cứ thu lệ phí trước bạ đối với loại tài sản này. Cơ quan thuế các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về việc xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký sở hữu phải nộp lệ phí trước bạ kể từ ngày 1.7.2016 trở đi; đồng thời phải tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe máy điện trên địa bàn, trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn 1630/TTg- KTN về phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm. Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 16139/BTC-CST gửi các bộ, ngành, địa phương về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa đăng ký đến hết ngày 30.6.2016 là chấm dứt.

VĂN DŨNG