Từ ngày 7.10, hợp nhất các chi cục thuế

VĂN DŨNG |

Thực hiện Quyết định 1693/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập 3 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 8 chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết định về tổ chức bộ máy và yêu cầu gấp rút triển khai nhiều phần việc để đảm bảo các chi cục thuế khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7.10.2019.

Cục Thuế vừa tổ chức hội nghị triển khai một số công việc để chuẩn bị hợp nhất 8 chi cục thuế cấp huyện thành 3 chi cục thuế khu vực. Ảnh: V.D
Cục Thuế vừa tổ chức hội nghị triển khai một số công việc để chuẩn bị hợp nhất 8 chi cục thuế cấp huyện thành 3 chi cục thuế khu vực. Ảnh: V.D
 

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sẽ hợp nhất 3 Chi cục Thuế Bắc Trà My, Nam Trà My và Tiên Phước thành Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước; hợp nhất  2 Chi cục Thuế Đông Giang và Tây Giang thành Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang; hợp nhất 3 Chi cục Thuế Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức thành Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức. Để thực hiện quyết định trên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã ban hành các quyết định về tổ chức bộ máy của các chi cục thuế khu vực, cụ thể như sau:

- Quyết định số 7313/QĐ-CT về việc tổ chức bộ máy Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức, gồm có 6 đội và 2 bộ phận một cửa: Đội Hành chính - nhân sự - tài vụ - quản trị - ấn chỉ; Đội Nghiệp vụ quản lý thuế; Đội Kiểm tra thuế; Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn số 1 (tại huyện Quế Sơn); Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn số 2 (tại huyện Hiệp Đức); Đội Quản lý thuế liên xã (tại huyện Nông Sơn); Bộ phận một cửa tại huyện Hiệp Đức và Bộ phận một cửa tại huyện Nông Sơn.

- Quyết định số 7314/QĐ-CT về việc tổ chức bộ máy Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước, gồm có 6 đội và 2 bộ phận một cửa: Đội Hành chính - nhân sự - tài vụ - quản trị - ấn chỉ; Đội Nghiệp vụ quản lý thuế; Đội Kiểm tra thuế; Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn số 1 (tại huyện Bắc Trà My); Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn số 2 (tại huyện Tiên Phước); Đội Quản lý thuế liên xã (tại huyện Nam Trà My); Bộ phận một cửa tại huyện Tiên Phước và Bộ phận một cửa tại huyện Nam Trà My.

- Quyết định số 7315/QĐ-CT về việc tổ chức bộ máy Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang, gồm 2 đội và 1 bộ phận một cửa: Đội Tổng hợp; Đội Nghiệp vụ quản lý thuế; Bộ phận một cửa tại huyện Tây Giang.

Cùng với các quyết định nêu trên, Cục Thuế đã tổ chức họp với lãnh đạo, công chức chủ chốt của 8 chi cục thuế (hợp nhất) và các phòng tại cơ quan Cục Thuế để triển khai, hướng dẫn việc chuẩn bị số liệu, dữ liệu quản lý thuế, tài sản, tài chính, tài liệu hồ sơ và công tác chuyên môn để thực hiện bàn giao. Cục Thuế Quảng Nam yêu cầu các chi cục thuế trong diện hợp nhất phải nghiêm túc thực hiện, khẩn trương chuẩn bị các công việc để tiến hành bàn giao, đảm bảo sau khi hợp nhất các chi cục thuế khu vực hoạt động hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý thuế, thu ngân sách và gây khó khăn, trở ngại đến doanh nghiệp, người dân khi giao dịch với cơ quan thuế. Đặc biệt, Cục Thuế lưu ý tổ chức bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại các huyện không có trụ sở chi cục thuế khu vực để thuận lợi trong tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp, người dân, tuyệt đối không làm phiền hà, trở ngại. Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện truyền thông của địa phương để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực là để tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu quả quản lý thuế, đồng thời không làm trở ngại công việc của doanh nghiệp, người dân.

Như vậy, kể từ ngày 7.10.2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 13 chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chính thức hoạt động (giảm 5 chi cục thuế), gồm: Chi cục Thuế TP.Tam Kỳ, Chi cục Thuế TP.Hội An, Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn, Chi cục Thuế huyện Núi Thành, Chi cục Thuế huyện Phú Ninh, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình, Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên, Chi cục Thuế huyện Đại Lộc, Chi cục Thuế huyện Nam Giang, Chi cục Thuế huyện Phước Sơn, Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước, Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang và Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức.