Ứng dụng thuế điện tử hoạt động thông suốt

V.D |

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh, ứng dụng thuế điện tử (eTax) chính thức hoạt động phục vụ doanh nghiệp, người nộp thuế từ ngày 27.8 thay cho các ứng dụng khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử (NTĐT) cũ. Kết quả đến ngày 30.8 cho thấy ứng dụng mới eTax hoạt động ổn định. Trong thời gian này, Cục Thuế đã tiếp nhận 35 hồ sơ khai thuế qua mạng, 28 doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế về NTĐT, 1 câu hỏi của người nộp thuế vướng mắc về thuế và đã được Cục Thuế trả lời ngay; 35 doanh nghiệp NTĐT với số tiền thuế hơn 4,8 tỷ đồng; 2 hồ sơ đề nghị hoàn thuế của 2 doanh nghiệp với số thuế đề nghị hoàn hơn 56 tỷ đồng. Như vậy, có thể nói sau 4 ngày hệ thống ứng dụng eTax đi vào hoạt động đã hỗ trợ người nộp thuế trong việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế được thông suốt.

V.D