Vô hiệu hóa sử dụng hóa đơn đối với Chi nhánh Công ty CP Nhà thép tiền chế Chí Việt

V.D |

Để thu hồi tiền nợ thuế và tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4789/QĐ-CT về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Chi nhánh Công ty CP Nhà thép tiền chế Chí Việt tại Quảng Nam (mã số thuế 0401349408-00; địa chỉ trụ sở đường số 3, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn; ngành nghề kinh doanh sản xuất kết cấu thép, tôn, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình, tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp).

Hiệu lực thi hành cưỡng chế vô hiệu hóa sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm (kể từ ngày 22.7.2015 đến ngày 22.7.2016). Theo Thông báo số 4790/TB-CT của Cục Thuế, số hóa đơn không còn sử dụng, gồm: hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn: CV/12P (từ số 0000071-0000100).

V.D