Thương mại - Dịch vụ

Truy xuất nguồn gốc cho nông sản xứ Quảng

VIỆT NGUYỄN |

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, nông sản Quảng Nam ngày càng phải cạnh tranh khốc liệt hơn trên thị trường. Bởi vậy, cần truy xuất nguồn gốc để nông sản xứ Quảng tạo được niềm tin trong người tiêu dùng.

Rượu Ka kun Thu Thảo

NHÃ PHƯƠNG |

Cơ sở sản xuất rượu & nông lâm sản Thu Thảo (thôn Gừng, thị trấn P’rao, huyện Đông Giang) đã đưa rượu Ka kun trở thành sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2019. Hiện đơn vị tập trung hỗ trợ người dân phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao sản lượng chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm rượu đặc trưng vùng cao này.  

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm: Kết quả nhiều, hạn chế cũng lắm

NGUYỄN SỰ |

Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP và đã mang lại những thành quả đáng ghi nhận; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ không ít hạn chế.