Ban hành mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới

T.LỘ |

Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, kể từ ngày 1.3.2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ chính thức ban hành mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới đồng bộ trên toàn quốc với tất cả khách hàng sử dụng điện năng. 

Mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới có nhiều điểm cải tiến nhằm đem tới sự thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, thể hiện sự minh bạch, rõ ràng, đơn giản hơn; dễ kiểm tra, dễ giám sát đối với sản lượng điện tiêu thụ và số tiền điện của khách hàng, đồng thời góp phần tạo thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện bằng giao dịch điện tử. Đặc biệt, mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới áp dụng mã vạch QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào hợp đồng điện tử để tạo thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện theo hình thức không sử dụng tiền mặt .

TAGS