Đề nghị đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

T.THẮNG |

UBND tỉnh vừa có công văn gửi Bộ Tài nguyên và môi trường về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ đóng của mỏ vàng Bồng Miêu (huyện Phú Ninh).

Theo công văn, kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt tại Quyết định 2066/QĐ-BTNMT ngày 28.8.2017, việc lựa chọn nhà thầu thi công đề án dự kiến hoàn thành trước ngày 31.12.2017. Tuy nhiên đến nay đã gần 3 năm vẫn chưa thực hiện. Nhân dân và chính quyền xã Tam Lãnh (Phú Ninh) đã nhiều lần kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường.

Theo UBND tỉnh, tình hình trên kéo dài sẽ gây phức tạp về an ninh trật tự, khó khăn trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường. Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường sớm ban hành quy định nội dung, thủ tục phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo thẩm quyền và xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực lập, thực hiện đề án đóng của mỏ vàng Bồng Miêu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn 6681/VPCP-KTTH ngày 12.8.2020 của Văn phòng Chính phủ.

TAGS