Tăng cường kiểm soát tại cảng cá để phòng chống dịch bệnh Covid-19

VĂN PHIN |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức thông tin, tuyên truyền khi tàu cá hoạt động trên biển và tại cảng cá, lên bờ để ngư dân nắm rõ tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng tránh; kịp thời động viên, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo khai thác thủy sản hiệu quả và an toàn trong thời gian dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thuyền viên và những người thường xuyên ra vào, làm việc trong khu vực cảng cá; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang, rửa tay, sát trùng, giữ khoảng cách…; tăng cường công tác vệ sinh trong khu vực cảng cá, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động và an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất biện pháp giải quyết với cơ quan thẩm quyền.

TAGS