Bộ đội với an toàn giao thông

DƯƠNG LÊ |

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, giai đoạn 2015 - 2019 đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dán logo “Đã uống rượu bia không lái xe” cho ô tô quân sự và ô tô cá nhân trong LLVT tỉnh.
Dán logo “Đã uống rượu bia không lái xe” cho ô tô quân sự và ô tô cá nhân trong LLVT tỉnh.
 Một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện cuộc vận động 50, đó là công tác đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Do đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho mỗi quân nhân trong thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia... Được biết, hiện nay, 82 ô tô quân sự và các loại ô tô cá nhân trong LLVT tỉnh đã được dán logo “Đã uống rượu bia, không lái xe” theo quy định của Quân khu 5.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã cụ thể hóa nội dung của cuộc vận động vào Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, mệnh lệnh của chỉ huy trưởng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tích cực triển khai có hiệu quả hoạt động phối hợp “Xây dựng địa bàn an toàn giao thông”, kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh và 2 tiểu ban thường trực, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên... Thiếu tá Trần Hùng Cường - Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ngành kỹ thuật đã tích cực tham mưu Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác kiểm tra cơ sở, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khâu yếu, mặt yếu, đề ra chủ trương, giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng của cuộc vận động 50. Đặc biệt, đẩy mạnh các biện pháp để giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ việc tai nạn giao thông, làm cho mọi quân nhân phải đi đầu trong nhận thức và hành động theo chuẩn mực văn hóa giao thông...”.

Từ chủ trương, biện pháp sát thực tế nên kết quả thực hiện 4 mục tiêu thi đua của cuộc vận động 50 gồm: Quản lý tốt; khai thác VKTBKT tốt, bền; Bảo đảm an toàn VKTBKT và an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả thiết thực. 100% kho quân khí cấp huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn. Tất cả VKTBKT các ngành trước khi đưa ra sử dụng đều được kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng, đảm bảo hệ số kỹ thuật... Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi quân nhân về tầm quan trọng của cuộc vận động 50; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo 50 ở các cấp, phát huy vai trò của từng thành viên, nhất là vai trò làm tham mưu của cán bộ ngành kỹ thuật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của bộ đội, thực hiện nghiêm ngày kỹ thuật ở các cấp, duy trì tốt nhất tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động; kiên quyết xử lý trường hợp chấp hành không nghiêm các nội dung của cuộc vận động 50, nhất là vi phạm về an toàn giao thông”.

TAGS