Các lực lượng vũ trang trên địa bàn Nam Giang gắn kết chặt chẽ trong công tác phối hợp

VĂN THỦY |

Chiều 21.12, UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Trong năm 2020, cả 3 lực lượng công an - quân sự - biên phòng trên địa bàn Nam Giang đã làm tốt công tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự thuộc chức năng, phạm vi, lĩnh vực quản lý; luân phiên tổ chức giao ban định kỳ. Các lực lượng cũng thường xuyên phối hợp với các ban, ngành của địa phương kiểm tra, duy trì trật tự tại các địa bàn có tình hình phức tạp; phối hợp phát hiện, xử lý 2 vụ tàng trữ trái phép vật liệu nổ, thu giữ 104 kg thuốc nổ, 1.250 kíp điện.

Năm 2021, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Nam Giang xây dựng kế hoạch tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; gắn kết chặt chẽ trong chủ động phòng ngừa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.