Chi bộ quân sự ở Tam Kỳ

TUẤN ANH |

Những năm qua, chi bộ quân sự các xã, phường của TP.Tam Kỳ từng bước đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Sau khi có hướng dẫn số 35 ngày 15.10.2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã), Thành ủy Tam Kỳ đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng và Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự. Đảng ủy các xã, phường đã có sự quan tâm đúng mức đến việc củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự, từng bước cơ cấu thành phần đảng viên trong chi bộ đúng hướng dẫn và bảo đảm xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy. Đến nay, 13/13 chi bộ quân sự xã, phường của thành phố đều có cấp ủy, 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã, phường đều được cơ cấu vào cấp ủy cùng cấp. Chi bộ quân sự đã xây dựng quy chế hoạt động, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Nguyễn Nhơn, Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư chi bộ quân sự xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ cho biết: “Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương mà Ban CHQS thành phố giao, chi bộ quân sự ra nghị quyết lãnh đạo sát, đúng với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí trong chi ủy; hàng tháng, hàng quý đều tổ chức kiểm tra đảng viên chấp hành với thực hiện nhiệm vụ được phân công. Vì vậy, trách nhiệm của từng đảng viên được nâng lên rõ rệt, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của xã Tam Ngọc luôn hoàn thành tốt và chi bộ quân sự xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Phối hợp tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.Ảnh: Tuấn Anh
Phối hợp tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.Ảnh: Tuấn Anh

Chính nhờ chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã nên những năm gần đây, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của TP.Tam Kỳ có nhiều chuyển biến tích cực. Các mặt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng Đảng, hội thi, hội thao, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội…. từng bước được nâng lên. Đáng ghi nhận, lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó ngại khổ, xung kích, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, tích cực tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Qua phân tích đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, có 80 - 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% chi bộ quân sự đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ông Nguyễn Khắc Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Sơn, TP.Tam Kỳ chia sẻ: “Từ khi triển khai thực hiện hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương, chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự phường từng bước được nâng lên. Chế độ sinh hoạt chi bộ, ra nghị quyết hàng tháng được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Do đó, các hoạt động quân sự, quốc phòng của phường ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao, nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố”.

Tuy nhiên, hoạt động chi bộ quân sự cấp xã của TP.Tam Kỳ vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ quân sự còn thấp, nhất là chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ định kỳ hằng tháng; một số chi bộ chưa quan tâm lãnh đạo xây dựng và hoạt động của chi đoàn dân quân cơ động, do đó, chưa phát huy được vai trò xung kích của lực lượng vũ trang địa phương. Ông Nguyễn Văn Lúa, Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.Tam Kỳ cho biết: “Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự các xã, phường, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy chi bộ quân sự, đảm bảo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp làm Bí thư chi bộ quân sự, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã làm Phó Bí thư. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, việc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phải có nội dung thiết thực, biện pháp khả thi. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ quân sự và đánh giá sát đúng chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức cũng như phương pháp lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ”.

TUẤN ANH