Công an huyện Núi Thành bàn giao vũ khí, vật liệu nổ

VĂN PHIN |

Sáng 12.11, Công an huyện Núi Thành tổ chức bàn giao số vũ khí, vật liệu nổ thu hồi từ đầu năm đến nay cho Công an tỉnh.

Thực hiện Pháp lệnh số 47/CP của Chính phủ và Kế hoạch số 39/2012 của UBND huyện Núi Thành về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Núi Thành thu hồi 93 khẩu súng các loại, gồm 4 súng AR15, 1 khẩu cạc bin, 1 khẩu K59, 2 súng thể thao, 5 súng hơi và 80 khẩu súng tự chế cùng nhiều súng nhựa trẻ em và pháo nổ xuất xứ Trung Quốc.

VĂN PHIN