Đảm bảo an ninh trật tự giữa các huyện giáp ranh của 2 tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi

VĂN PHIN |

Sáng 23.7, UBND huyện Núi Thành và UBND huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) đồng tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa các huyện giáp ranh của 2 tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Năm qua, các ngành liên quan giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi thực hiện khá tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự vùng giáp ranh. Song hành với công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các địa phương giáp ranh còn phối hợp giữ gìn trật tự xã hội. Công an các huyện giáp ranh Quảng Nam - Quảng Ngãi đã khởi tố 23 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội với 26 bị can, xử lý hành chính 11 vụ, đang điều tra 16 vụ vi phạm pháp luật hình sự. Ngoài ra, công an các xã giáp ranh còn phối hợp giải quyết 30 vụ vi phạm, xử phạt 26 triệu đồng. Hội nghị cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa các huyện giáp ranh của 2 tỉnh năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2014.

VĂN PHIN