Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh biên giới

HIỀN THÚY |

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh do Thượng  tá Nguyễn Xuân Bách - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tây Giang nhằm đánh giá tình hình quốc phòng, an ninh biên giới và công tác phối hợp của các đồn biên phòng với Đảng bộ, chính quyền huyện Tây Giang.

Trong năm qua, Đồn Biên phòng: A Nông, A Xan, Ga Ri đóng chân trên địa bàn huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân ở các xã biên giới. Tích cực tuyên truyền, vận động bà con khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Dịp này, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo huyện Tây Giang đã thống nhất, phối hợp chỉ đạo 8 xã biên giới và 3 đồn biên phòng nêu trên tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; giải quyết tốt các tình huống diễn ra trên biên giới đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tích cực tham mưu củng cố cơ sở chính trị và giúp dân phát triển kinh tế, xã hội có hiệu quả…

HIỀN THÚY