Đẩy đuổi gần 200 người khai thác vàng trái phép ra khỏi xã Tam Lãnh

TAM THĂNG |

Trong 2 ngày 9 và 10.2, Công an huyện Phú Ninh đã tập trung chỉ đạo, phân công lực lượng tổ chức đợt truy quét xử lý tình trạng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Tam Lãnh.

Theo đó, lực lượng công an đã truy quét vào khu vực Đồi Sim, Bãi Thải, bãi số 6, 7, 8, 9, 10, 11, Suối Tre, Hầm lò núi Kẽm… Qua truy quét, lực lượng chức năng đã phá hủy 86 lán trại, 475 bao xái, đá quặng, 73 thùng nước và hóa chất, hơn 5m3 cây, gỗ các loại dùng để chằng chống hầm lò và dựng lều, lán trại... Đồng thời đẩy đuổi gần 200 người ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép.

TAM THĂNG