Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"

H.HOA |

Nhằm tăng cường sự kiểm tra, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân đối với lực lượng công an, vừa qua, Công an huyện Hiệp Đức tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đã có những ý kiến đóng góp từ các tầng lớp nhân dân đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng công an đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, phản ánh đúng tình hình an ninh trật tự diễn ra trên địa bàn.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đã thẳng thắn đóng góp về tinh thần, trách nhiệm, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an trong quá trình hoạt động tại cơ sở, khi tiếp xúc với nhân dân. Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã góp phần phát huy dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ công an, khơi dậy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

H.HOA