Điều tra đối tượng phá rừng tại xã Tam Sơn (Núi Thành)

VĂN PHIN |

(QNO) - Hạt Kiểm lâm huyện Núi Thành đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án hình sự phá rừng phòng hộ tại xã Tam Sơn.

Trước đó, vào cuối tháng 6.2015, Hạt Kiểm lâm Núi Thành phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh kiểm tra, lập biên bản 2 vụ phá rừng tại khoảnh 5, 6 tiểu khu 596 thuộc xã Tam Sơn với diện tích 9,9307 ha thuộc đối tượng rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và khoán quản lý, bảo vệ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh ký hợp đồng giao khoán cho nhóm hộ ông Tô Đức Kiểm (thôn Thuận Yên Tây) và ông Nguyễn Lương Đào (thôn Mỹ Đông, xã Tam Sơn) với thời hạn 5 năm (từ ngày 1.12.2013), nhưng đến ngày 19.5.2015, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh mới bàn giao hồ sơ giao khoán cho Hạt Kiểm lâm Núi Thành.

VĂN PHIN