Gia tăng tình trạng khai thác vàng ở Tam Trà

VĂN PHIN |

(QNO) - Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Trà (Núi Thành), thời gian gần đây tình trạng khai thác vàng trái phép tại địa phương gia tăng.

UBND xã Tam Trà đã phối hợp với các lực lượng kiểm lâm tổ chức 3 đợt truy quét vàng trái phép tại khoảnh 3, tiểu khu 613 thuộc khu vực Vườn Chè (thôn Thuận Tân). Kết quả, phát hiện và tiêu hủy 5 lán trại, phá hủy 7 máy nổ, phá dỡ một số dụng cụ đào đãi, chế biến vàng sa khoáng và đẩy đuổi nhiều đối tượng ra khỏi rừng.

Tuy nhiên, sau các đợt truy quét, tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn gia tăng tại các bãi vàng cũ và phát sinh thêm các bãi vàng mới với quy mô lớn hơn, đặc biệt là bãi vàng ở cầu Giây (thôn Tứ Mỹ). Việc phát hiện, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép nêu trên vượt quá khả năng, tầm kiểm soát của địa phương, UBND xã Tam Trà đề nghị chính quyền cấp trên chỉ đạo các ngành kiểm lâm, công an có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

VĂN PHIN