Hút cát trái phép làm hồ nuôi tôm, lấn chiếm lòng sông

VĂN PHIN |

(QNO) - Theo UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành), hiện nay tại địa phương có một số hộ dân tự ý hút cát trái phép làm hồ nuôi thủy sản, ngang nhiên lấn chiếm lòng sông.

Cụ thể trường hợp một hộ đã hút cát đắp hồ tại khu vực thôn Thuận An, lấn chiếm lòng sông với diện tích khoảng 2.294m2, khối lượng cát bị hút gần 483m3. Một hộ khác cũng hút cát, lấn chiếm lòng sông trái phép trên diện tích 5.542m2, khối lượng cát bị hút ước tính 1.053m3.

UBND xã Tam Giang đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản hiện trường 2 trường hợp trên về hành vi vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 9, điều 5 Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt đối với hành vi khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trong hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên. 

Tuy nhiên, hiện nay các trường hợp nêu trên vẫn tiếp tục hút cát làm hồ, lấn chiếm lòng sông. Theo ông Phạm Văn Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, các trường hợp vi phạm này đã vượt quá thẩm quyền xử phạt của cấp xã, địa phương đang đề nghị chính quyền cấp trên kiểm tra, xử lý.

VĂN PHIN