Kiểm tra, truy quét phá rừng trong dịp Tết Nguyên đán

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa triển khai phương án kiểm tra, truy quét các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản và vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015. Phương án xác định 4 địa bàn trọng điểm phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; 8 địa bàn trọng điểm khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép và các tuyến trọng điểm vận chuyển lâm sản trái phép được xác định là đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 E, 14B, 14G và tuyến ĐT 616 cùng các tuyến sông Vu Gia, Thu Bồn.    

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai có hiệu quả phương án của UBND tỉnh; đồng thời thành lập các đội kiểm tra liên ngành cấp huyện để làm nòng cốt trong việc triển khai kế hoạch kiểm tra, truy quét cấp huyện. Các sở, ngành liên quan tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và lợi dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để thu lợi bất hợp pháp. Bên cạnh đó, mở các đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trước Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản vi phạm pháp luật nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến lâm sản...

PHÚC LÂM