Năm 2018, triệt xóa 8 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2018, các lực lượng chức năng của Quảng Nam đã phát hiện 251 vụ với 242 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; tăng 42 vụ, 71 đối tượng so với năm 2017.

Cũng trong năm, phát hiện 290 vụ với 300 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; tăng 10 vụ, 42 đối tượng so với năm 2017.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ 396 vụ với 2.038 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; giảm 36 vụ, 6 đối tượng so với năm 2017. Đáng chú ý là phát hiện, triệt xóa 8 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet với số tiền hơn 800 tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 37 đối tượng mua bán dâm; tăng 5 vụ, 12 đối tượng so với năm trước.

CHÂU NỮ