Nâng cao kỹ năng chiến đấu cho công an xã

LUYNH THOẠI |

Công an tỉnh vừa phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước cho trưởng, phó trưởng công an xã và dự nguồn theo chương trình của Tổng cục Chính trị - Bộ Công an. Tham gia lớp bồi dưỡng có 100 cán bộ công an xã của các địa phương trong toàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 15 ngày, nội dung gồm các chuyên đề: kiến thức pháp luật, quản lý hành chính, nghiệp vụ phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, vận dụng và nâng cao kỹ năng chiến đấu cho lực lượng công an cơ sở..., do các đồng chí ở các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh trình bày. Qua đó, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở do lực lượng công an xã đảm nhiệm.

LUYNH THOẠI