Nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng

VIẾT KIM |

Sáng 11.9, tại huyện Núi Thành, Công an tỉnh khai giảng lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho gần 200 dân phòng trên địa bàn.

Trong 5 ngày tham gia lớp học, các học viên được trang bị những kiến thức quan trọng phục vụ cho hoạt động của lực lượng dân phòng và công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở như: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng dân phòng; một số kiến thức cơ bản về pháp luật cần thiết đối với lực lượng dân phòng; công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; công tác phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự và quản lý, giáo dục các loại đối tượng; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng dân phòng những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ để lực lượng này ngày càng vững mạnh, đảm đương được nhiệm vụ trong tình hình mới.

TAGS