Người dân cung cấp hơn 3.400 nguồn tin giá trị về an ninh trật tự

THÀNH CÔNG - XUÂN QUANG |

Đó là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2018 được tổ chức vào sáng qua 14.3. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh dự hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2017, phong trào TDBVANTQ được quan tâm chỉ đạo, phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên, thực sự đi vào cuộc sống, xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, năng động. Công an tỉnh với vai trò nòng cốt đã tham mưu ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân nên phong trào có nhiều bước phát triển mới, khơi dậy tiềm lực trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong năm, đã có hơn 1.900 cuộc phát động TDBVANTQ với hơn 433.000 lượt người tham gia. Quần chúng nhân dân cung cấp 3.426 nguồn tin có giá trị giúp triệt phá, xử lý nhiều vụ việc, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, dũng cảm trong tham gia truy bắt tội phạm. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương đã xây dựng mới 5 loại với 7 mô hình tại xã, trường học, cơ sở thờ tự, nhân rộng 16 loại với 54 mô hình và củng cố 14 mô hình. Cuối năm 2018, toàn tỉnh có 2.336 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự. Công tác phối hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt cơ sở, tuyên truyền, thực hiện đều đạt hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đánh giá cao những thành quả của phong trào TDBVANTQ trên toàn tỉnh. Đồng thời đề nghị trong năm 2019, các đơn vị cần tiếp tục chú trọng công tác phối hợp, thực hiện tốt các giải pháp để phong trào có sức lan tỏa, tạo hiệu quả mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn, phát huy các bài học từ cơ sở, giải quyết vướng mắc còn tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc, 18 bằng khen cho các tập thể; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 22 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

THÀNH CÔNG - XUÂN QUANG