Nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự của người dân xã Tiên Hà

AN BÌNH |

(QNO) - Trong năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tiên Hà (Tiên Phước) tiếp tục được phát động sâu rộng và duy trì thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo ổn định, không hình thành điểm nóng; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Xã Tiên Hà khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: M.L
Xã Tiên Hà khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: M.L
 

Từ đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có chuyển biến tốt hơn. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, năng động, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng. Một số mô hình tiêu biểu như: camera an ninh, tổ an ninh nhân dân, "trong nhà có mõ, ngoài ngõ có đèn", chi hội không có ma túy...