Núi Thành: Hoàn tất bố trí công an chính quy về xã trong tháng 3.2020

VĂN PHIN |

Thực hiện Công văn số 226/2020 của Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Nội vụ, Công an huyện và đảng ủy, UBND các xã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở tất cả xã còn lại trước thời điểm đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tháng 3.2020).

Đến nay, huyện Núi Thành có 2 xã (Tam Giang và Tam Mỹ Đông) đã bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã; 14 xã còn lại, UBND huyện Núi Thành giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Công an huyện, đảng ủy, UBND các xã lựa chọn mô hình phù hợp với từng địa phương, đề xuất phương án bố trí công an chính quy hợp lý về đảm nhiệm các chức danh công an xã, tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, đồng thời giải quyết các chế độ chính sách liên quan theo quy định. Công an huyện dự kiến nhân sự, tiến hành thủ tục theo quy định, hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ngay sau khi các xã sắp xếp lực lượng công an không chính quy hiện nay, thời gian thực hiện chậm nhất là đầu tháng 4.2020.

TAGS