Núi Thành: Liên tiếp mất cắp vật tư, thiết bị điện

VĂN PHIN |

(QNO) - Theo báo cáo của Điện lực Tam Kỳ, trong tháng 7.2018, trên địa bàn lưới điện do đơn vị quản lý đã xảy ra 3 vụ mất cắp vật tư, thiết bị trên đường dây điện trung áp (ĐZ) 372-E15 thuộc khu vực xã Tam Anh Nam (Núi Thành).

Tổng khối lượng vật tư, thiết bị điện bị mất cắp gồm 1.380m cáp đồng M54, giá trị thiệt hại ước tính hơn 135 triệu đồng. Đây là đường dây dự phòng khi đường dây 476-E15 cấp điện cho Tam Kỳ - Núi Thành bị sự cố.

Việc mất cắp vật tư, thiết bị điện nêu trên không những làm mất điện ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân mà còn gây mất an toàn điện nghiêm trọng. Điện lực Tam Kỳ đang đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp.

VĂN PHIN