Núi Thành tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

VĂN PHIN  |

(QNO) - Tối ngày 17.8, UBND huyện Núi Thành tổ chức tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2017.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Núi Thành phát triển sâu rộng, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đặc biệt là có nhiều mô hình phòng chống tội phạm mang lại hiệu quả.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng và duy trì được 24 mô hình về an ninh trật tự như “Đội dân phòng”, “Tổ hòa giải”, “Tổ tự quản”, “Ánh sáng đường quê”, “Tiếng loa an ninh”, “Khu dân cư không có tội phạm”, “Câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư theo mô hình 1 +”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”...

VĂN PHIN