Phá hủy nhiều phương tiện khai thác vàng trái phép tại Tam Trà

VĂN PHIN |

(QNO) - Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Trà (Núi Thành) cho biết, tổ công tác liên ngành vừa phá hủy 4 lán trại, 3 máy nổ, 1 máy hơi, 1 máy đãi khoáng sản, 1 bể dùng để đánh hóa chất cyanua cùng một số dụng cụ khác để khai thác vàng trái phép tại khu vực Vườn Chè (thôn Thuận Tân, xã Tam Trà).

Trước đó, tổ công tác gồm kiểm lâm địa bàn phối hợp với Trạm Kiểm lâm Núi Thành, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh kiểm tra tại khoảnh 3, tiểu khu 612, khu vực Vườn Chè thuộc khu rừng tự nhiên có tọa độ 0581903 - 1696919 rừng phòng hộ thì phát hiện 1 bãi đang khai thác vàng. Qua kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại số lán trại và phương tiện nêu trên.

Được biết, đây là khu vực làm vàng với quy trình khai thác đá bằng thuốc nổ rồi xay, dùng chất độc cyanua phân kim để lấy vàng; nước sau khi phân kim sẽ thải xuống lưu vực hồ chứa Phú Ninh.

VĂN PHIN