Phát hiện sai phạm hơn 111 triệu đồng từ công trình đập ngăn mặn

VĂN PHIN |

Thanh tra Nhà nước huyện Núi Thành vừa phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 111 triệu đồng từ việc xây dựng một đập ngăn mặn trên địa bàn.

Theo đó, qua cuộc thanh tra sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư xây dựng công trình đập ngăn mặn Bà Quận (xã Tam Nghĩa), Thanh tra Nhà nước Núi Thành phát hiện sai phạm trên, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể và 4 cá nhân vi phạm.

VĂN PHIN