Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh Tiên Phước - Phú Ninh

PHẠM HOÀNG |

Công an 2 huyện Tiên Phước, Phú Ninh vừa phối hợp tổ chức hội nghị giao ban đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh.

Huyện Tiên Phước có 4 xã Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Lập và Tiên Cẩm có địa bàn giáp ranh với 4 xã Tam Dân, Tam Vinh, Tam Lộc và Tam Lãnh (huyện Phú Ninh). Do các vùng giáp ranh thường là địa bàn xa trung tâm, địa hình phức tạp, ranh giới chưa rõ ràng nên các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Tại hội nghị, công an 2 huyện và các xã có địa bàn giáp ranh đã nêu ra những khó khăn, hạn chế và thống nhất đề ra nhiều giải pháp tích cực. Trong đó tập trung tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất về các đối tượng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân các địa phương có địa bàn giáp ranh, tăng cường phối hợp tuần tra chung, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội tại các vùng giáp ranh.

PHẠM HOÀNG