Siết chặt quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản

BẢO NGUYÊN |

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản theo hai địa chỉ: tại Văn phòng UBND tỉnh, trong giờ hành chính; hoặc phản ánh đến số điện thoại 0913.480.369 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn hoặc số 05103.506.669 (ông Trương Công Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh); hoặc phản ánh qua thư điện tử theo địa chỉ “truongcongtran@gmail.com”. Tại Sở Tài nguyên và môi trường, phản ánh đến số điện thoại 0913.481.245 của ông Nguyễn Viễn - Giám đốc sở; số 0913.433.380 của ông Bùi Văn Ba - Trưởng phòng Quản lý khoáng sản, hoặc theo địa chỉ thư điện tử “pksquangnam@gmail.com”.

Chỉ thị cũng nêu rõ,  các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành hành Luật Khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong các cơ quan đơn vị và địa phương trong quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với cán bộ cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang có hành vi làm ngơ, bao che, tiếp tay cho hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trái phép hoặc cấp phép không đúng thẩm quyền phải được xử lý nghiêm theo quy định. Kiên quyết đưa số cán bộ, chiến sĩ vi phạm ra khỏi bộ máy cơ quan của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Toàn tỉnh sẽ áp dụng biện pháp mạnh là phá hủy hoặc tiêu hủy các phương tiện, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật dụng, công trình sử dụng vào hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trái phép. Riêng đối với các tài sản, phương tiện, máy móc, thiết bị không phải chủ sở hữu của người tham gia hoạt động khoáng sản trái phép thì ngoài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định còn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền tương đương với giá trị của tài sản, phương tiện, máy móc, thiết bị đó.

BẢO NGUYÊN