Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

M.Đ |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn (số 3018/UBND-KTN) yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa. 

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở NN&PTNT và UBND, ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn bản nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2724/UBND-KTN ngày 20.5.2020 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các ngành, địa phương cho UBND tỉnh để theo dõi, kịp thời chỉ đạo.