Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc

B.T |

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và nhân dân không tham gia các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp, triệt phá các điểm, tụ điểm, đường dây hoạt động cờ bạc; chỉ đạo lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn phức tạp, kịp thời phát hiện, xử lý, không để tội phạm và tệ nạn cờ bạc diễn biến phức tạp… Thủ trưởng công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ nâng cao trách nhiệm trong quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay, bao che, làm ngơ cho tội phạm, tệ nạn cờ bạc hoạt động phức tạp, kéo dài...