Tăng cường xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính

TÙNG CHI |

Tính đến đầu tháng 4.2018, tổng số phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính (VPHC) bị tạm giữ trên địa bàn tỉnh là 1.379 phương tiện, trong đó có 593 mô tô và 1 ô tô quá hạn tạm giữ. Việc tạm giữ nhiều phương tiện gây ra lãng phí lớn đối với nguồn lực xã hội và kéo theo nguy cơ cháy nổ, mất trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung xử lý các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm đang bị tạm giữ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương trả lại cho người vi phạm, chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp đối với những phương tiện vi phạm đủ điều kiện; bảo đảm hoàn thành và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 1.8.2018.

Chỉ thị nêu rõ, cần quán triệt đầy đủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về tạm giữ phương tiện VPHC; hạn chế giữ phương tiện vi phạm theo tinh thần của Luật Xử lý VPHC. Trong trường hợp đủ điều kiện, bắt buộc phải giữ phương tiện vi phạm để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt VPHC, cần áp dụng triệt để quy định về việc giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TÙNG CHI