Tập huấn về công tác phi chính phủ nước ngoài

H.V - T.C |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phi chính phủ nước ngoài cho hơn 150 cán bộ thuộc các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Đông đảo đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: H.V
Đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: H.V

Hoạt động này được tổ chức nhằm đảm bảo công tác quản lý, tiếp nhận các hoạt động của phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn huyện. Theo báo cáo, thời gian qua, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn huyện Đại Lộc cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần cùng với địa phương trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục... trước mắt và lâu dài. Bên cạnh những đóng góp, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vẫn hoạt động ngoài chương trình đã đăng kí, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên từ Sở Ngoại vụ và Phòng PA61 Công an tỉnh truyền đạt các nội dung như nhận thức cơ bản về tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các quy định của pháp luật về quy trình tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo thực tế hoạt động phức tạp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc.

Thông qua hội nghị tập huấn đã nâng cao nhận thức cho cán bộ về công tác tiếp nhận viện trợ, quản lý hoạt động phi chính phủ nước ngoài, phát huy những yếu tố tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

H.V - T.C