Tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia

B.T |

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1758 /KH-UBND về thực hiện Đề án “Phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (TPCTC - TPXQG)” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của đề án nhằm từng bước kiềm chế, tiến tới giảm TPCTC - TPXQG, không để tội phạm hoạt động phức tạp, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong đó, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá, triệt xóa, vô hiệu hóa các băng nhóm tội phạm 10 - 15% so với giai đoạn trước khi triển khai đề án. Đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án do băng nhóm tội phạm gây ra đạt hơn 75%, trọng án do băng nhóm gây ra đạt 90% trở lên.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác phòng chống TPCTC - TPXQG; hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm, bổ sung, chỉnh lý và tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tiếp theo, đảm bảo đạt tiến độ và mục tiêu đề ra. Các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh và nhân dân tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống tội phạm nói chung, TPCTC - TPXQG nói riêng. Đối tượng tập trung đấu tranh là các băng nhóm tội phạm có tổ chức về hình sự, kinh tế, ma túy, công nghệ cao, môi trường... có biểu hiện hoạt động phạm tội; đối tượng là người nước ngoài, hoặc người Việt Nam ở nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước để thực hiện các hoạt động phạm tội tại Việt Nam và các nước khác. Địa bàn trọng điểm tập trung đấu tranh là các địa phương Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên; các khu du lịch có người nước ngoài đến tham quan du lịch; Khu kinh tế mở Chu Lai; Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; các khu vực giáp ranh: Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc - Đà Nẵng, Chu Lai - Quảng Ngãi... Các tuyến trọng điểm như tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông (Lào), các tuyến giao thông trọng điểm qua địa bàn tỉnh...

B.T