Thăng Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo

HOÀNG VŨ - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Cuối tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị “Triển khai chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”.

Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: H.V
Đại biểu ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: H.V

Theo báo cáo, huyện Thăng Bình hiện có 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài với tổng cộng 64 cơ sở thờ tự, khoảng 15.000 tín đồ, chiếm 7,8% dân số toàn huyện. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động tín đồ theo đạo tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thăng Bình cũng đã chú trọng công tác vận động, phát huy vai trò tích cực của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo. Nhiều mô hình về giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) được quần chúng tín đồ triển khai có hiệu quả như “Khu dân cư tự quản về ANTT”; phong trào “2 giữ về ANTT” gắn với thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo…

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, trên địa bàn huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, mà nòng cốt là lực lượng công an đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong huyện nói chung và đồng bào các tôn giáo nói riêng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình, Công an huyện và các tôn giáo trên địa bàn đã ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

HOÀNG VŨ - THÀNH CÔNG