Tìm chủ sở hữu

BẢO NGUYÊN |

(QNO) – Công an huyện Phước Sơn đang tạm giữ 10 mô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại trụ sở Công an huyện.

Các xe nêu trên mang biển kiểm soát: 74F8-7810, 92F1-0433, 92K3-3064, 76V4-8976, 43H7-9446, 92K5-4884, 92L2-2219, 92L2-0504, 92P1-021.10, 61N2-8021.

Đến nay số xe này đã quá thời hạn tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định nhưng không có người liên quan không đến giải quyết.

Công an huyện Phước Sơn thông báo, ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện nêu trên, liên hệ với Công an huyện Phước Sơn theo địa chỉ: khối 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ hôm nay, nếu không có người đến nhận, số phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu theo quy định.

BẢO NGUYÊN