Tìm chủ sở hữu

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Công an huyện Phước Sơn đang tạm giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, BKS 92N9-1575, số máy 5C63212933, số khung RLCS5C6309Y212930 của Nguyễn Quốc Việt và và 1 xe ô tô khách nhãn hiệu TOYOTA, BKS:81M-0508, số máy bị đục, số khung RZH1120026029.

Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm theo quy định tại điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến giải quyết.

Công an huyện Phước Sơn thông báo, ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện nêu trên đến liên hệ với Công an Phước Sơn theo địa chỉ: khối 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ hôm nay, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận, thì tang vật, phương tiện nêu trên sẽ bị tích thu theo quy định của pháp luật.

BẢO NGUYÊN