Tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính

TÙNG CHI |

(QNO) - Công an huyện Phước Sơn đang tạm giữ 32 mô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm nhưng chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến giải quyết.

Hiện nay tang vật, phương tiện nêu trên đang được tạm giữ tại Công an huyện Phước Sơn. Vậy thông báo cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện nêu trên đến liên hệ với đơn vị theo địa chỉ: khối 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn để giải quyết.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận, tang vật, phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu theo quy định.

DANH SÁCH XE TỊCH THU

STT

HỌ VÀ TÊN

BIỂN KIẾM SOÁT

NHÃN HIỆU

MÀU SƠN

1

Dương Văn Thịnh

92N6-1591

YAMAHA

Đen

2

Hồ Văn Cường

37C1-023.09

SUNFAT

Đen

3

Hồ Văn Thành

92L2-1796

PSMOTO

Đen

4

Hồ Trường Sơn

92H7-1451

SHMOTO

Đỏ - Đen

5

Nguyễn Khánh Trình

92L6-1706

YAMAHA

Đen - Đỏ

6

Hoàng Minh Thành

92P1-013.44

VEMVIPI

Nâu

7

Nguyễn Vũ

43K9-9475

YAMAHA

Đen

8

Nguyễn Trọng Phú

92G1-150.15

YAMAHA

Xanh - Đen

9

Hoàng Hoài Sơn

16L4-1827

YAMAHA

Đen

10

Hồ Văn Thành

92S5-0161

YAMAHA

Đỏ - Đen

11

Nguyễn Quốc Khánh

52N9- 7905

VECSTAR

Nâu

12

Hùng Vãn Chuẩn

92L2-0735

SYMAX

Đỏ

13

Hồ Văn Gam

92L2-1275

CANARY

Đen

14

Hồ Đình Đức

92P1-032,93

YAMAHA

Đen

15

Hồ Vãn Lý

92N5-6055

FASHION

Xanh

16

Lê Văn Chương

92L2-1135

HONDA

Đen

17

Cụt Văn Sơn

92N9-9537

WAIT

Nâu

18

Đinh Ngọc Lợi

43X3-0320

YAMAHA

Trắng - Đen

19

Lê Văn Hải

75F5-9660

LONCIN

Nâu

20

Hoàng Ngọc Thức

92N9-3866

HONOR

Xanh

21

A Cưới

43K6-5316

LIFAN

Đỏ

22

Nguyễn Văn Sơn

92N7-3283

YAMAHA

Đỏ

23

Nguyễn Hiệp Tinh

92H8-5864

YAMAHA

Đỏ - Đen

24

Hồ Văn Lỹ

92R1-5068

YAMAHA

Xám

25

Đặng Xuân Duyên

HAV1CO

Nâu

26

Đặng Văn Hiếu

ESPERO

Đen

27

Hồ Minh Bước

ORIENTAL

Xanh

28

Hồ Văn Cành

TIRANA

Đen

29

Hồ Vãn Khảo

SUFAT

Đen

30

Hồ Văn Lưng

STORM

Đen

31

Hồ Văn Biểu

ESPERO

Đen

32

Hồ Văn Ví

92K1-303.52

YAMAHA

Trắng - Đen

TÙNG CHI