Toàn tỉnh có 1.117 người tham gia ban bảo vệ dân phố

XUÂN KHÁNH |

(QNO) - Sáng 14.9. Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định 38 của Chính phủ về bảo vệ dân phố.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: XUÂN KHÁNH
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN KHÁNH

Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi Bộ Công an triển khai Nghị định 38 của Chính phủ vào năm 2006 về bảo vệ dân phố, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 102 ngày 18.6.2007 để hướng dẫn, triển khai thực hiện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị định số 38.

Đến năm 2009, Công an tỉnh xây dựng đề án về “Tổ chức, chế độ chính sách, trang bị phương tiện và kinh phí cho ban bảo vệ dân phố tỉnh Quảng Nam”. Tại kỳ họp lần thứ XXI, ngày 22.7.2009 của HĐND tỉnh khóa VII, đề án trên được phê duyệt và ban hành Nghị quyết số 137 về quy định mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố.

Ngày 24.11.2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40 quy định về tổ chức, chế độ chính sách, trang bị hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, mỗi phường, thị trấn (nơi bố trí công an chính quy) thành lập 1 ban bảo vệ dân phố, gồm 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và các ủy viên. Ủy viên bảo vệ dân phố đồng thời là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố ở các tổ dân phố thuộc phường; mỗi tổ dân phố thành lập một tổ bảo vệ dân phố, gồm: tổ trưởng và có từ 203 tổ viên.

Trưởng ban được hưởng phụ cấp 650 nghìn đồng/tháng, phó trưởng ban 450 nghìn đồng/tháng, tổ trưởng 300 nghìn đồng/tháng, tổ viên 260 nghìn đồng/tháng.

Sau 2 năm thực hiện các quy định về chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị quyết 137 và Quyết định 40, đã nảy sinh những hạn chế, khó khăn, vướng mắc… dẫn đến chưa khuyến khích, động viên lực lượng bảo vệ dân phố trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Do đó, đến năm 2012, Công an tỉnh lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh xem xét, ban hành quy định mới về chế độ chính sách đối với bảo vệ dân phố theo hướng nâng mức phụ cấp hằng tháng theo mức lương tối thiểu chung và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho lực lượng này.

Hiện nay, toàn tỉnh có 35/35 phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố thành lập ban bảo vệ dân phố với 1.117 người, 100% là nam giới.

Lực lượng này thường xuyên được đào tạo, huyến luyện để nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; cũng như phối hợp với các lực lượng công an, cơ quan chức năng khác trong bảo vệ tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

XUÂN KHÁNH