Triển khai quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

ĐỖ HUẤN |

Chiều 11.10, Công an 3 địa phương Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An tổ chức hội nghị triển khai ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa 3 địa phương.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 14 điều quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Công an 3 địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và các lĩnh vực khác. Vùng giáp ranh được xác định trong quy chế là vùng tiếp giáp về mặt địa lý theo địa giới hành chính giữa 3 địa phương gồm: các phường Thanh Hà, Cẩm An, các xã Cẩm Hà, Cẩm Kim, Cẩm Thanh (thuộc Hội An), các phường Điện Phương, Điện Nam Đông, các xã Điện Phương, Điện Minh, Điện Phong (thuộc Điện Bàn), các xã Duy Vinh, Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Phước, thị trấn Nam Phước (thuộc Duy Xuyên).

ĐỖ HUẤN