Chương trình Truyền hình KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (số 2)

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Mời bạn đọc theo dõi Chương trình KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (số 2) với những thông tin đáng chú ý về việc triển khai các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, động viên những mô hình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh... Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu đến bạn đọc một mô hình khởi nghiệp từ cây cảnh của một thanh niên ở thị xã Điện Bàn.

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam