Chương trình truyền hình KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (số 7)

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Khởi nghiệp từ đồng đất, sản vật quê nhà đang là hướng khởi nghiệp mà nhiều thanh niên huyện Tiên Phước lựa chọn và thành công. Mô hình chăn nuôi thỏ, cung ứng thực phẩm thỏ sạch và cung ứng cả thỏ giống ra thị trường là cách làm sáng tạo của hai bạn trẻ Trần Văn Đoàn và Nguyễn Văn Thành (cùng trú tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước). 

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM