Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 22, tháng 6.2018)

THỰC HIỆN: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Hồ chứa nước Hố Lau ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh được đưa vào sử dụng năm 1988, cung cấp nước tưới nông nghiệp tự chảy cho 43ha đất nông nghiệp của hai thôn Ngọc Tú, Ngọc Giáp, đồng thời điều tiết nước cho đập Ba Suối thuộc thôn Dương Đàn. Vụ sản xuất hè thu 2018 đã đến, nhưng việc khắc phục sự cố hồ Hố Lau chưa hoàn thành dẫn đến lượng nước tích trữ thấp hơn so với tiêu chuẩn. Hiện tại, người dân hai thôn Ngọc Giáp và Ngọc Tú lo lắng sẽ có hàng chục héc ta không thể canh tác do thiếu nước sản xuất...mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh của Truyền hình online Báo Quảng Nam cùng nhiều tin tức quan trọng khác diễn ra trong tuần qua.

THỰC HIỆN: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM