Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 28, tháng 7.2018)

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Thời điểm này đang vào vụ đánh bắt chính nhưng hàng trăm tàu cá của Quảng Nam phải nằm bờ vì thiếu lao động đi biển. Do vậy, nhiều phương án đóng mới tàu cá công suất lớn phải tạm dừng để cơ cấu lại lao động và ngành nghề đánh bắt hải sản.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh của Truyền hình online Báo Quảng Nam cùng nhiều tin tức quan trọng khác diễn ra trong tuần qua.

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM