Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 8, tháng 2.2018)

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Những ngày Tết an vui đã đi qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân bắt tay ngay vào công việc với khí thế mới, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng quê hương càng giàu đẹp, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM